Untitled design-10_edited.jpg

INTELLIGENCE COMPETITIV

Data & Ora:

Modul 1 - 9 și 10 Aprilie 2022  

Modul 2 - 7 și 8 Mai 2022     

Modul 3 - 21 și 22 Mai 2022    

Modul 4 - 11 și 12 Iunie 2022    

| 10:00 - 15:00

| 10:00 - 15:00

| 10:00 - 15:00

| 10:00 - 15:00 

Desfășurare

București

Cost

2360 RON 

Cursul Intelligence Competitiv este conceput pentru a explora diferitele metode de aplicare a sistemelor de intelligence competitiv și counterintelligence. În peisajul de afaceri global și dinamic de astăzi, clișeul „cunoaște-ți inamicul” nu mai este suficient. Cursul IC vă va oferi un set de abilități care transcend simplitatea citatului menționat mai sus, oferindu-vă abilitățile și cunoștințele care vă vor permite să descoperiți aspecte de finețe și detalii ale pieței în care operați, astfel încât să puteți descoperi riscuri și oportunități înainte ca acestea să devină evidente pentru ceilalți.

Cursul de Intelligence Competitiv organizat de ZIVAC este autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației prin ANC.

când, unde, cât?

4 MODULE

Modul 1 - 9 și 10 Aprilie 2022  

Modul 2 - 7 și 8 Mai 2022     

Modul 3 - 21 și 22 Mai 2022    

Modul 4 - 11 și 12 Iunie 2022    

BUCUREȘTI

2360 RON

DESPRE CURS

Intelligence-ul competitiv este un amestec bine echilibrat de artă și știință. Acesta implică colectarea etică și eficientă a informațiilor cheie și generarea unei înțelegeri profunde a impactului acestora asupra micro și macro peisajului în care operați. Când este folosit eficient, Intelligence-ul competitiv vă va oferi puterea de a cultiva un portret cuprinzător al pieței, creând astfel premisele pentru a anticipa atât provocările, cât și oportunitățile și a acționa în consecință și în timp util.

 

Cursul de Intelligence Competitiv vă va oferi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a culege, asambla și interpreta date, transformându-le în informații utile.

 

Pe parcursul cursului, veți explora concepte precum colectarea din surse diverse și disparate, de la conversații față în față cu clienți, concurenți și furnizori până la rețelele sociale, mass media tradiționale, interviuri cu clienții și concurenții, experți din industrie, târguri și conferințe, documente guvernamentale  și dosare publice. Cursul va acoperi diverse tipuri de surse, cum ar fi OSINT, HUMINT, SOCMINT, SIGINT, IMINT etc.

 

Cursul CI vă va oferi cunoștințe și tehnici care vă vor permite să:

- Efectuați o analiză competitivă relevantă

- Să înțelegeți și să produceți comunicări și raportări pentru Intelligence competitiv relevante

- Stăpâniți noțiunile de intelligence competitiv, counterintelligence și colectarea de date

- Colectați informații care vă pot ajuta să vă poziționați mai bine compania sau produsele

- Folosiți „SPY Tools” de intelligence competitiv pentru a colecta date

- Înțelegeți etica și legalitățile în colectarea de informații

- Detectați eficient riscurile, oportunitățile și tendințele climatului de afaceri în care operați

 

Cursul va aborda aspectele teoretice și practice ale Intelligence-ului competitiv și vă va permite să culegeți și să utilizați informații despre factorii care au impact asupra afacerii dumneavoastră și poziționării competitive, și să analizați informațiile colectate pentru a dezvolta practici de afaceri eficiente și profitabile.

STRATEGIE INSTRUCȚIONALĂ

Cursul CI este un curs interactiv  extrem de captivant, condus de un instructor care utilizează o varietate de strategii de instruire, cum ar fi prelegeri, dezbateri, studii de caz, proiecte individuale și de grup, concepute pentru a vă sedimenta noile cunoștințe și pentru a vă dezvolta capacitatea de a aplica în lumea reală noile tehnici și abilități dobândite.

STRUCTURA CURSULUI

Cursul CI este compus din 4 module. Fiecare modul este format din două sesiuni de 5 ore.

CERTIFICARE

La finalizarea modulelor didactice și după promovarea examenului final, participanților li se va elibera o diplomă acreditată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației (prin ANC) sub egida ZIVAC. (COR 242217 Expert informații pentru afaceri).

IMPORTANT! În urma absolvirii cursului Intelligence Competitiv by ZIVAC participanții vor obține diploma de atestare profesională ( cod COR 242217 -  Expert informatii pentru afaceri) emisă de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) dacă întrunesc următoarele condiții: 

            Candidatul trebuie sa facă dovada că este absolvent de studii superioare

            Candidatul trebuie sa promoveze sesiunea de examinare

 

În cazul în care participantul nu întrunește ambele condiții, acestuia i se va elibera un certificat de participare la curs.

CURICULA

Modulul 1
• Universul intelligence-ului competitiv. Avantaje pentru organizația sau pentru afacerea dvs. 
• Ciclul de intelligence. Identificarea nevoilor de intelligence competitiv.
• Studii de caz

Modulul 2
• Sistemul de surse. Culegerea de informații. Tehnici și metode de culegere a informațiilor.
• Elicitation. Tehnici și metode de elicitare
• Studii de caz

Modulul 3
• Analiza competitorului
• Analiza comportamentală în intelligence. 
• Studii de caz

Modulul 4
• Vulnerabilități în organizație. Counter intelligence. Ce este și cum acționează insider-ul. Crearea și analiza de scenarii;
• Raportul de intelligence. Pașii pentru crearea și comunicarea raportului de intelligence. Pregătirea și prezentarea rezultatelor. 
• Studii de caz

INSTRUCTORI

WhatsApp Image 2020-10-01 at 9.59_edited.jpg

Dr. Leli Pârvulescu

Image-1.jpg

Dr. Marius Sebe

IMG_4761_edited_edited.jpg

Flavia Guez

foto 2.jpg

Gabriel Ungureanu